Իմ անհատական սպառողական զամբյուղը

Ամսեկան ծախսը

Սնունդ 30.000 դր.Հագուստ 15.000 դր.
Հիգենա 5.000 դր.

Հոսանք 2.000 դր.

Ջուր 1.500 դր.

Բջջային 2.000 դր.

Կրթություն 13.000 դր.

Զանազան իրեր 2.000-10.000 դր.

Տրանսպորտ 8.000 դր.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s