Translate

Երազների մասին պատկերացումները դեռեւս մշուշոտ են՝ չնայած գիտության ու բժշկության արձանագրած հսկայական առաջընթացին: NEWS.am Medicine-ի խմբագրությունը Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում 8 հետաքրքիր փաստ երազների մասին:
1. Երազներ տեսնում են բոլորը

Որոշ մարդիկ պնդում են, որ երբեք երազներ չեն տեսնում, բայց դա, ամենայն հավանականությամբ, այդպես չէ: Ինչպես նշում է Քնի խանգարման հայկական ասոցիացիայի նախագահ Սամսոն Խաչատրյանը, երազներ տեսնում են բոլորը, սակայն ոչ բոլորն են դրանք հիշում:

2. Երազն իրականում 7 վայրկյան չի տեւում
Գոյություն ունի շատ տարածված մի միֆ, որ ամեն երազը տեւում է մոտավորապես 7 վայրկյան: Մասնագետի խոսքով՝ դա այդպես չէ, երազը կարող է նույնիսկ կես ժամ տեւել:
3. Գիշերվա ընթացքում մենք մի քանի երազ ենք տեսնում

Սովորաբար, գիշերվա ընթացքում մարդը մի քանի երազ է տեսնում՝ նվազագույնը 3 կամ 4: Սակայն, Սամսոն Խաչատրյանի խոսքով, ոչ բոլորն են դրանք հիշում:

Dreams of ideas is still unclear, although science and medicine has made tremendous progress. NEWS.am Medicine- your attention to the 8th edition of the most interesting facts about dreams. 
1.Dreams see all

Some people claim that dreams are never seen, but it’s probably not the case. As a sleep disorder Association of Samson, dreams observed, but not all of them remember. 

2.The dream does not actually takes 7 seconds.
There is a very common myth that every dream takes approximately 7 seconds. According to the specialist, it’s not like I can not even take half an hour.

3.We are seeing some sleep during the night.
Usually, the man is a dream in the night, at least 3 or 4 However, Samson Khachatryan said, not everyone remembers them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s